โครงการวันผู้สูงอายุ วันครอบครัวและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ วันครอบครัวและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

คอมเมนต์