โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนจากร.ร.วัดตะเคียน วัดหลวงท้ายตลาด วัดท่าข้าม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท้ายตลาดเข้าร่วมกิจกรรม

คอมเมนต์