โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จัดโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 67 พรรษา ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

คอมเมนต์