กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จัดกิจกรรมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ในโอกาสนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในตำบลท้ายตลาดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

คอมเมนต์