สถานธนานุบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน จ.ส.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องภถิ่น จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่ง พนักงานบัญชี ประจำปี 2563 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563 โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.lgp.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศ

คอมเมนต์

เอกสารแนบ