กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายตลาด นำโดยประธานชมรมผู้สูงอายุ ร่วมจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2

 

  

  

  

  

คอมเมนต์