โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

คอมเมนต์