สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากของเดิม) ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนายโกศพล หมู่ที่ 2

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดตเสริมเหล็ก ต่อจากของเดิม ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนายโกศล กลิ่นไทย หมู่ที่ 2 โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.2559 ถึงวันที่ 7 มิ.ย.2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด กำหนดเปิดซองวันที่ 9 มิ.ย.2559 เวลา 09.00 น. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ

 

คอมเมนต์

เอกสารแนบ