ตารางสรุปผลเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ อบต.ท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คอมเมนต์