รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนต์