ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองวัดหลวง-บ้านไผ่แหลม หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด เริ่มจากบริเวณนายประพันธ์ ถึงบริเวณนานายวิรัช

คอมเมนต์