แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคอแล-บ้านหนองอ้ายปลอก หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด บริเวณกลุ่มบ้านนายทองเจือ ถึงสุดเขตตำบลท้ายตลาด

คอมเมนต์