สอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ราชการส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 13-21 กรกฎาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ

 

คอมเมนต์

เอกสารแนบ