ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ITAS

ประชาสัมพันธ์ EIT ณ ที่ทำการ อบต 64

https://itas.nacc.go.th/go/eit/cptr9i
คอมเมนต์