กิจกรรมร่วมใจกันปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จัดกิจกรรมร่วมใจกันปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในตำบลท้ายตลาดมาร่วมกิจกรรม

  

  

คอมเมนต์