โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัด โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แนวคิดการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

คอมเมนต์