ประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จัดประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาด เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่มาจำหน่าย เพื่อเป็นสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

 

  

  

คอมเมนต์