รับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ​2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประกาศรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ​ 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 และ มกราคม – กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด โทรสอบถาม 036-786024

คอมเมนต์