กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2557

อบต.ท้ายตลาด ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 โดยจัดขบวนแห่เทียนไปตามวัดต่างๆ ในตำบลจำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดตะเคียน วัดหลวงท้ายตลาด และวัดท่าข้าม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน  ผู้นำ เด็กและเยาวชนในตำบลเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

  

  

คอมเมนต์