ประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาด ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในชุมชน รับการฟังการประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาด ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค มาเป็นวิทยากรบรรยาย

  

  

 

คอมเมนต์