ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) หรือผ่านเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/cptr9i

คอมเมนต์