ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ ITAS https://itas.nacc.go.th/go/eit/cptr9i

คอมเมนต์