กองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงาน อบต. ดำเนินการพัฒนาตัดกิ่งไม้และตัดหญ้าริมถนนภายในบริเวณตำบลท้ายตลาด

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดได้มอบหมายงานให้คณะผู้บริหารนำโดยรองนายก อบต.ท้ายตลาด เลขานุการ อบต.ท้ายตลาด ให้ลงพื้นที่ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงาน อบต. ดำเนินการพัฒนาตัดกิ่งไม้และตัดหญ้าริมถนนภายในบริเวณตำบลท้ายตลาด ได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่ด้วยความแข็งขัน

คอมเมนต์