ฝึกอาชีพการถักพรมเช็ดเท้าให้กับกลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุส่งเสริมให้มีรายได้เสริมจากอาชีพหลัก

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดร่วมกับ กศน.ลพบุรี ฝึกอาชีพการถักพรมเช็ดเท้าให้กับกลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนในตำบลท้ายตลาด เพื่อส่งเสริมให้มีรายได้เสริมจากอาชีพหลักจากการทำนา 

คอมเมนต์