รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์