รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์