รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์