รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 12 พฤษภาคม 2565 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หรือสอบถามข้อถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ในวันเวลาราชการ

คอมเมนต์