ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแต่งคันดินหนองโพช หมู่ที่ 4 ต.ท้ายตลาด ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 30,705 ลบ.ม. ปรับแต่งคันดิน พร้อมขนย้ายระยะทาง 1,000 เมตรและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีความประสงค์จัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแต่งึันดินหนองโพช หมู่ที่ 4 ต.ท้ายตลาด ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 30,705 ลบ.ม. ปรับแต่งคันดิน พร้อมขนย้ายระยะทาง 1,000 เมตรและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น มีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์