ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองศาลาพร้อมทำป้ายแต่งคันดิน หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด ขุดลอกพื้นที่ 13,138 ตารางเมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 26,276 ลบ.ม. และขนย้ายระยะทาง 1,000 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีความประสงค์จัดจ้างโครงการางก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองศาลาพร้อมทำป้ายแต่งคันดิน หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด ขุดลอกพื้นที่ 13,138 ตารางเมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 26,276 ลบ.ม. และขนย้ายระยะทาง 1,000 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น มีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์