การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

คอมเมนต์