รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม.2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม.2565) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์