แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์