รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์