โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวคิดการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

คอมเมนต์