ตารางสรุปผลเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอสรุปผลเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์