รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอเผยแพร่รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์