รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอเผยแพร่รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์