บัญชีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรและระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอเผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.12564-2566 โดยมีรายละเอียดตามบัญชีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรและระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 แนบท้ายนี้

คอมเมนต์