บัญชีสรุปรายชื่อพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอเผยแพร่บัญชีสรุปรายชื่อพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์