บัญชีสรุปรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและลูกจ้างประจำ ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลขอเผยแพร่บัญชีสรุปรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและลูกจ้างประจำ ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์