รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์