รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตารมแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์