รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 แล้วนั้น บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์