ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 นั้น บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฎว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์