รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไปของตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ) และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ) ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไปของตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ) และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์