กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ

อบต.ท้ายตลาด ได้จัดกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  และเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ณ  อบต.ท้ายตลาด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน  ผู้นำ เด็กและเยาวชนในตำบลเข้าร่วมกิจกรรม

  

  

  

 

คอมเมนต์