ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปุรงถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าควาย – วัดตะเคียน (ลบ.ถ.64-006) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปุรงถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าควาย – วัดตะเคียน (ลบ.ถ.64-006) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น มีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์

เอกสารแนบ