โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จัดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 นำโดย นายสรรพวัฒน์  เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ พิธีถวายภัตราหารเพลแด่พระ

คอมเมนต์