โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2566 นำโดย นายสรรพวัฒน์  เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ

คอมเมนต์